MIDDEN - DELFLAND

Kort Nieuws in en over Schipluiden

Datum

Nieuwsitem

Bron
4 december Minister Netelenbos keurt plan-Norder voor A4 goed. Het is nu de beurt aan de Tweede Kamer.  Delftsche Courant
28 november 'De A4 loopt niet hier'. Protestactie tegen het sluipverkeer door Schipluiden. Delftsche Courant
7 november Provincie stopt procedure tot fusie Schipluiden en Maasland, en gaat zelf een besluit nemen. Zie Volksraadpleging. Delftsche Courant
2 november

Maasland en Schipluiden starten procedure voor samenvoeging. 2 november. De gemeenteraden van Maasland en Schipluiden hebben vrijwillig besloten de procedure op te starten om te komen tot de vorming van een nieuwe gemeenten, bestaande uit het grondgebied van de huidige gemeenten Maasland en Schipluiden.

www.schipluiden.nl
1 november 5-2 of 7, that's the question....De lobby over de samenvoeging van gemeenten in het Westland is inmiddels in volle gang.  
6 oktober Afgelopen zaterdag 6 oktober hebben bij de regionale Westlandse brandweerwedstrijden de ploegen van Den Hoorn en Schipluiden resp. de eerste en de derde plaats behaald bij deelname van 11 korpsen. De wedstrijden werden gehouden  in Maasland.   
11 augustus Negen nieuwe monumenten. Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur heeft onlangs negen objecten in de gemeente Schipluiden aangewezen als beschermd monument. Het zijn zogenaamde "jonge" monumenten. Tot voor kort moest een object vóór een bepaald jaar gebouwd zijn om in aanmerking te komen voor monument. Deze nieuwe monumenten zijn: boerderijcomplex 'de Vlaardingse Schouw', boerderijcomplex Oostveenseweg, Ommedijker Hoeve, boerderij Rehoboth, Boerderijcomplex Rijksstraatweg, Pastorie, Trambrug, Tramstation en de Gasoliepomp. Opvallend is dat het witte huis bij Hodenpijl niet op de lijst is gekomen. Delftsche Courant
10 juli Delft vóór gemeente Midden-Delfland. De gemeente Delft is het niet eens met de conclusie van het Haagsebureau B&A Groep dat een Midden-Delfland gemeente niet krachtig genoeg zou zijn. Dit onderzoek was in opdracht van het recreatieschap Midden-Delfland uitgevoerd. Delftsche Courant
29 juni De Lier wil een LMS gemeente. De Maaslandse gemeenteraad koos onlangs met de kleinst mogelijke meerderheid vóór samengaan met Schipluiden in een Midden-Delflandgemeente. De Lier houdt echter vast aan een LMS gemeente (De Lier, Maasland en Schipluiden). Dit staat een herindeling, gepland 1 januari 2003, flink in de weg.   Delftsche Courant
26 juni Plan snelweg A4 in de ijskast. Het plan M. Norder (provincie Zuid-Holland) voor de aanleg van het stuk snelweg A4 door Midden-Delfland stagneert. Zes gemeenten die rondom dit tracé liggen, waaronder Schipluiden, hebben laten weten dat zij de gevraagde intentieverklaring niet wensen te ondertekenen. Belangrijke redenen zijn dat een verwijzing naar een optimale inpassing in het landschap ontbreekt. Ook het financieel overzicht is te vaag. Dit besluit betekent vrijwel zeker een vertraging. Haagsche Courant
medio juni Herindeling Westland... Op 19 juni j.l. konden zes van de zeven Westlandse gemeentes daar geen unaniem besluit over nemen. Alleen Schipluiden ging unaniem voor een fusie met Maasland. De Westlandse gemeentes hebben (onder voorbehoud) minister De Vries verzocht de gemeentelijke verkiezingen in 2002 van het voorjaar te verplaatsen naar het najaar om meer tijd te krijgen voor de besluitvorming. Maasland twijfelt nog over hoe één gemeente Midden-Delfland er uit moet zien: mèt of zonder De Lier. Als op 18 oktober 2001 een geen eenduidigheid is bij de gemeentes  zal de geplande datum van 1 januari 2003 niet worden gehaald. diverse
medio mei Op 11 mei besluiten de Westlandse gemeenten akkoord te gaan met een Midden-Delflandgemeente, Schipluiden met Maasland, als deze twee laatste gemeenten hiertoe besluiten. Alleen De Lier is het hier niet mee eens. Deze gemeente zou ook bij de Midden-Delflandgemeente willen horen (de LMS variant). In Schipluiden is 34% (bron Westlandsche Courant) vóór de fusie met Maasland. Vorige week sprak minister de Vries van Binnenlandse Zaken zich al uit vóór de vorming van een Midden-Delflandgemeente.
Op 12 mei lezen wij dat ook de Maaslandse burgemeester Stolker voorstander is van een Midden-Delflandgemeente. Zij meent dat de variant samen met De Lier geen kans maakt en zal de gemeenteraad van haar keuze trachten te overtuigen.
De gemeente Schipluiden onderzoekt intussen of er een mogelijkheid is om een volksreferendum uit te schrijven. Op 19 juni a.s. zal de gemeenteraad een principebesluit nemen over de gemeentelijke herindeling. De streefdatum voor deze herindeling is 1 januari 2003.
diverse
18 april Den Haag, Delft en Schipluiden ontwikkelen Harnaschpolder. Na de eerder afgesloten overeenkomst van Schipluiden met Delft over invulling van het "bedrijvenpark Harnaschpolder" van ca. 80 hectare komt Den Haag er nu ook bij! Door de aanbieding van bouwbedrijf Verwelius van 58 hectare grond in de polder aan de gemeente Den Haag werd na overleg met Delft en Schipluiden besloten tot de "mega-deal" tussen de drie gemeenten. Samen zullen zij nu het bedrijvengedeelte van de polder gaan ontwikkelen. Dit zou kunnen betekenen dat al in 2006 de eerste bedrijven er zullen openenen, i.p.v. 2010. Den Haag zal ook vijf miljoen gulden storten in het op te richten groenfonds voor Midden-Delfland. Daarnaast stort Den Haag ook nog vijf gulden per m2 grondverkoop. Hiermee geeft Den Haag aan dat een groen Midden-Delfland ook voor deze gemeente van groot belang is. Delftsche Courant
30 maart Oude duinen in de Harnaschpolder. Op de plaats waar over een aantal jaar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Haaglanden zal verschijnen wordt op dit moment verkennend archeologisch onderzoek verricht onder leiding van archeoloog Cees Koot. Uit vondsten blijkt dat er al tussen 4000 en 3000 jaar vóór Christus mensen in dit gebied woonden. Wellicht de oudste bewoning in West Nederland! Grondboringen hebben bovendien aangetoond dat op deze plaats een duinenrij aanwezig was met aangrenzend de zee. Het onderzoek gaat nog verder.  Delftsche Courant
26 maart Gymnastiekvereniging Schipluiden 50 jaar. De vereniging vierde dit  jubileum in het afgelopen weekend. Delftsche Courant
15 maart Nieuw sportpark in Den Hoorn in 2004. Op 14 maart j.l. werd het plan gepresenteerd voor het nieuwe sportpark van Den Hoorn, dat in 2004 in de Kerkpolder in gebruik zal worden genomen. De vier verenigingen (sv Den Hoorn, DIOS, Hodenpijl en de Reisduif) die zullen gaan verhuizen waren positie over de plannen: de ruimte en nieuwe accommodatie zullen er in alle opzichten vooruit gaan. Delftsche Courant
9 en 28 maart Schipluiden breekt met het IOPW. De gemeente heeft vanaf het begin al bedenkingen gehad tegen integrale ontwikkelingsplannen. Volgens wethouder Van den Berg richten deze plannen zich eenzijdig op de glastuinbouw en komt het groengebied van Midden-Delfland niet of nauwelijks aan bod. De aanspraak op de opbrengsten bij de ontwikkeling van de Harnaschpolder, die het IOPW voor zich opeiste, ergerde de gemeente Schipluiden. Uiteraard blijft het nodig op andere terreinen zeker ook met de andere Westlandse gemeentes te blijven samenwerken. De overeenkomst met Delft en het Midden-Delflandfonds zijn nodig om het Midden-Delfland te versterken (zie ook 24 februari). De gemeenteraad nam dit besluit op 28 maart over van B & W. Delftsche Courant
5 maart Internet in bibliotheken. Alles is er over te lezen maar ook kun je nu echt internetten in de bibliotheken in Den Hoorn en Schipluiden. Daarnaast worden er cursussen gegeven en is een aantal cd-roms beschikbaar om informatie te zoeken. De apparatuur kon worden aangeschaft dankzij een overheidssubsidie en een bijdrage van de Rabobank. Op 8 maart, 14.00 uur zullen de computers in Den Hoorn officieel in gebruik worden genomen. Kosten voor een half uur internet: fl, 2,50. De eerste half uur is gratis (als je tenminste op 8 of 9 maart even een bon afhaalt!! Delftsche Courant
28 februari Spitsdoseersysteem in Midden-Delfland. De commissie duurzaamheid in Delft ging gisteren akkoord met de plannen om het verkeer door Midden-Delfland tijdens de spitsuren te reguleren. Doel: het onaantrekkelijk maken van het verkeer door Midden-Delfland en met name door Maasland en Schipluiden en de polderwegen. Aan de Oostgaag bij Maasland, de Breeweg in Vlaardingen, de Harreweg bij Schiedam en de Schieweg zou dan een "spitsdoseersysteem" in de weg worden aangebracht dat het verkeer tot minuten vertraagt. Totale kosten voor dit alles: vijf miljoen gulden en te betalen door de belanghebbende gemeenten. De Delftse politiek is het nog niet eens over de precieze uitvoering.    Delftsche Courant
27 februari Eén archief voor Westland, Delft en Delfland. Dit zou de oplossing zijn van de slecht toegankelijke archieven van de gemeenten in het Westland. Alleen Naaldwijk heeft een professionele aanpak. De Westlandse gemeenten overwegen zich hier voor sterk te gaan maken. Een en ander zou in samenwerking moeten gaan met de GAD (Gemeentelijke Archief Dienst) van Delft. Volgens berekening zou het archief ca. 500 m2 groot moeten worden. Doel is om er onder meer gerechtelijke en notariële akten en kaarten van Delfland op te slaan. Het archief dient toegankelijk voor publiek te zijn. Delftsche Courant
24 februari Delft en Schipluiden ontwikkelen Harnaschpolder. Deze eerder afgesloten overeenkomst tussen de twee gemeenten is nu ook goedgekeurd door Haaglanden. Hier komen o.a. de AWZI en een bedrijventerrein. Ook werd goedkeuring gegeven aan "Het Nieuwe Westland", het plan van de IOPW. Dit betekent dat een kwart van de tuinbouw gaat verdwijnen ten gunste van recreatiegebieden en woningbouw. . Delftsche Courant
25 januari PVDA Westland houdt enquête op Internet. Deze partij stelt websurfers de vraag welke variant van de gemeentelijke herindeling zij het beste vinden in het Westland. PVDA meent nu al te weten dat Schipluidenaren vóór een samengaan met Maasland gaan. Stem mee over de toekomst van je gemeente! Delftsche Courant
24 januari Aanleg A4 weer vertraagd. De uitspraak van de Raad van State tegen de procedure voor de aanleg van het stuk A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom levert een vertraging van zo'n twee jaar op voor dit deel. Bezwaren kwamen o.a. van buurtbewoners en milieubewegingen. Indirect levert dit ook een vertraging op voor het deel door Midden-Delfland. Het één kan immers niet zonder het andere deel! Delftsche Courant
11 januari Burgemeester Bijsterveldt-Vliegenthart wordt voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad. De partijraad zal haar op 17 februari benoemen.  Postiljon
10 januari Bouwen in Look-West, Den Hoorn, mag beginnen. Deze boodschap kwam gisteren van de Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. Tot 2005 zullen daar 275 woningen worden gebouwd. De zekerheid voor het tweede deel (375 woningen) is er nog niet. Wettelijk kan de GS geen goedkeuring geven (Norder), maar de GS blijft wel vóór dit plan dat ook past in een nieuw bestemmings- en streekplan.  Delftsche Courant

23 december 2013