MIDDEN - DELFLAND

Schipluiden stopt onder druk fusieaanpak

27 november. De Gemeente Schipluiden en Maasland stoppen met de eerder gestarte procedure tot samenvoeging. De gemeenteraad besloot hiertoe na de grote druk van de provincie op de gemeente. Ook Maasland zal naar verwachting deze keus maken. De gemeenten blijven zich inzetten vóór een fusie tot één Midden-Delfland gemeente.

Westlandse gemeenten krijgen laatste kans

8 november. De CDA fractie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben voor elkaar gekregen dat de zeven Westlandse gemeenten een laatste kans krijgen om het onderling eens te worden over de gemeentelijke herindeling (5-2 of 7). In de komende paar weken zou dit dan moeten gaan gebeuren. Lukt dat niet, dan zal de provincie een besluit nemen. In dat geval kan de herindeling pas in 2005 gerealiseerd worden.

Provincie neemt steekt er 'n stokje voor...

7 november. De provincie Zuid-Holland zal zelf een beslissing gaan nemen over de herindeling in het Westland. Hiermee is tevens de procedure, onlangs gestart door Schipluiden en Maasland gestrand.  Een spannende tijd is dus aangebroken. Wordt het 5-2 (onze voorkeur) of de 7 die Naaldwijk en De Lier wensen??

Maasland en Schipluiden starten procedure voor samenvoeging

2 november. De gemeenteraden van Maasland en Schipluiden hebben vrijwillig besloten de procedure op te starten om te komen tot de vorming van een nieuwe gemeenten, bestaande uit het grondgebied van de huidige gemeenten Maasland en Schipluiden. De argumenten die tot dit besluit hebben geleid zijn:
 • de bijzondere functies en opgaven voor het gebied van Midden-Delfland maken een eigen herkenbaar lokaal bestuur nodig
 • de samenvoeging leidt tot een nieuwe gemeenten van 20.000 inwoners en daardoor een versterking van de bestuurlijke slagkracht
 • bij de volksraadpleging van 19 september 2001 bleek ruim draagvlak aanwezig te zijn voor de samenvoeging van beide gemeenten

Deze tekst en meer is te lezen op de website van de gemeente Schipluiden.

De lobby is al begonnen

1 november 2001. Sinds de volksraadpleging en de vaststelling van de voorkeur van de zeven Westlandse gemeenten is de stemmingmakerij inmiddels goed begonnen. Bijna dagelijks lezen we reacties van de diverse gemeenten. Zo wil Monster wellicht bezwaar maken tegen het voorstel om één Midden-Delflandgemeente (Schipluiden en Maasland) te vormen. Ziet de gemeente hier een kans voor uitbreiding van de glastuinbouw? De PVDA fractie van Zuid-Holland denkt over een "lijmpoging" om Schipluiden en Maasland toch bij de andere vijf gemeenten te trekken. De VVD in het provinciebestuur zou het liefst alle zeven gemeenten bij elkaar voegen. Groen-links ziet wel een voordeel in een aparte Midden-Delflandgemeente. De Gemeente Schipluiden is voorlopig vol vertrouwen in het samengaan met Maasland. De lobby in Den Haag moet immers nog beginnen.

Kortom... een spannende tijd ligt vóór ons.

Schipluiden en Maasland vóór samen gaan

Dit hebben de gemeenteraden van beide gemeenten besloten tijdens de vergaderingen op 18 oktober. Ook bij de volksraadpleging van 19 september j.l. (zie hieronder) was deze keuze favoriet. Het advies van de Werkgroep Bestuurlijke Organisatie Westland aan de Westlandse gemeenten was vóór te stemmen voor de 5-2 variant. Echter, De Lier, s-Gravenzande en Naaldwijk stemden tegen deze variant. Dit zou betekenen dat de provincie de "knoop" door zal moeten hakken... Een spannende aangelegenheid...

Volksraadpleging Westland 2001

19 september a.s. was een belangrijke dag in het Westland. Heel toepasselijk viel deze dag precies midden in de Week van het Platteland en de manifestatie: Kunst van Midden Delfland. De bewoners van de zeven Westlandse gemeenten hebben hun mening gegeven over de vorming van één of meer nieuwe gemeenten in het Westland. De vragen die gesteld werden staan hieronder. 

Belangrijkste resultaten van Schipluiden en Maasland:

  Vóór 5-2 Vóór één Westland Opkomst %
Schipluiden 89% 11% 60%
Maasland 60% 40% 64%

Maasland:

 • Maasland samen met Schipluiden; 5-2 variant (voorlopige keuze gemeenteraad van Maasland).
 • Eén gemeente Westland.

Schipluiden:

 • Maasland samen met Schipluiden; 5-2 variant (voorlopige keuze gemeenteraad van Schipluiden).
 • Eén gemeente Westland.

Monster:

 • Vóór of tegen samenvoeging van de zeven Westlandse gemeenten (Gemeenteraad van Monster is vóór).

's Gravenzande:

 • Vóór samenvoeging alle zeven gemeenten (voorlopige keuze gemeenteraad van 's Gravenzande).
 • Vóór samenvoeging zes gemeenten (alle zeven minus Schipluiden).
 • Tegen voorgestelde vormen tot samenvoeging.

Wateringen:

 • Vóór samenvoeging alle zeven gemeenten (voorlopige keuze gemeenteraad van Wateringen).
 • Samenvoeging Wateringen, 's Gravenzande, De Lier, Monster, Naaldwijk.

Naaldwijk:

 • Vóór of tegen samenvoeging alle zeven gemeenten (de gemeenteraad van Naaldwijk is voorlopig vóór).

De Lier:

 • Samenvoeging De Lier, Maasland en Schipluiden (LMS variant); (voorlopige keuze gemeenteraad De Lier).
 • Samenvoegen van alle zeven gemeenten.
 • Samenvoeging van De Lier, 's Gravenzande, Monster, Naaldwijk, Wateringen tot één gemeente en Schipluiden en Maasland (5-2 variant.).
De gemeente Schipluiden is erg duidelijk. De huis-aan-huis rond gedeelde poster ("twee gemeenten onder één dak") geeft de voorkeur van de gemeente aan. Bijgesloten was het verzoek deze poster voor de ramen te plaatsen om de voorkeur van de gemeente te bevestigen. Inderdaad, hij is inmiddels veelvuldig zichtbaar voor de ramen. 

Ná de volksraadpleging zullen alle gemeenteraden hun definitief besluit nemen op 18 oktober. Na 8 weken ter inzage te hebben gelegen, zullen de herindelingsadviezen van de gemeenten naar Gedeputeerde Staten (GS) worden gestuurd. GS zal haar advies vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Hieruit komt een wetsontwerp ter goedkeuring aan de Raad van State, 1e en 2e kamer.

23 december 2013