MIDDEN - DELFLAND

Parochiecentrum De Schelp geopend

Na de plechtige Hoogmis op zondag 11 maart 2001, waarin bisschop A.H. van Luyn voor ging samen met pastoor J.H. Jansen en pater F. Wobbe, werd het nieuwe gebouw ingewijd en officieel geopend. 

Een lang gekoesterde wens is eindelijk in vervulling gegaan. De ruimte zal gebruikt gaan worden door de vele werkgroepen van de Jacobus parochie en kan ook wel gehuurd worden. Pastoor Jansen is naast pastoor van de H. Jacobus parochie in Schipluiden ook pastoor van de H. Maria Magdalena parochie in Maasland. Dat is veel werk! Hierdoor komen meer en meer taken bij leken, zoals gezinsvieringen, het houden van diensten, de voorbereiding op de H. Communie en het H. Vormsel, enz. Tot voor kort werden diverse locaties gebruikt door de werkgroepen, zoals het wijkgebouw, de sacristie, de aula van de Jozefschool.

De plannen voor een parochiecentrum dateren uit 1992. Geleidelijk aan kregen deze meer vorm. De financiën werden bij elkaar gebracht door diverse acties, zoals de kerkschapen, sponsorloop en kerkveiling, een erfenis, verkoop van een woning. 

De grond was er al en met het ontwerp van Kees Haring jr., die ook de bouw uitvoerde, is een bijzonder goed bij de kerk passend gebouw ontstaan. Het gebouw bestaat uit een hal met aansluitend een keuken/buffet en een zaal van 100 m2, die in twee delen kan worden gesplitst.

De naam "De Schelp" komt van de H. Jacobus, die twee attributen draagt: een schelp en een reisstaf. De schelp staat symbool voor geslotenheid en openheid. Velen bezochten het graf van Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostella in Spanje. Daar op het strand liggen de Jacobsschelpen voor het oprapen. Zij zouden zorgen voor hulp onderweg.

Links:

Bron: T. Ouwerkerk, Sport & Cultuurblad, 9 maart 2001.

23 december 2013